Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Notification Messages (Tin nhắn thông báo)

Tin nhắn thông báo là một tính năng của Nền tảng Messenger cho phép Trang Facebook gửi nhiều tin nhắn, bao gồm cả tin nhắn quảng cáo, trong Messenger cho khách hàng đã chọn nhận chúng.
Tin nhắn thông báo giúp mọi người dễ dàng giữ liên lạc với doanh nghiệp trong một khoảng thời gian và cho phép doanh nghiệp nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng để tăng doanh số bán hàng.
Có thể hiểu đơn giản, với tính năng này người dùng có thể gửi tin nhắn chứa nội dung quảng cáo đến khách hàng liên tục mà không gặp hạn chế nào. Đây là một tính năng chính thống của Facebook nên hoàn toàn không tiềm ẩn bất cứ nguy cơ nào dẫn đến Trang của bạn bị hạn chế bởi Facebook.

Hướng dẫn cấu hình gửi Tin nhắn thông báo (Notification Messages)

1. Truy cập vào Botcake.io và vào menu “Cấu hình”. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy mục “Chủ đề NTN” bên tay trái, hãy tiến hành tạo chủ đề mới với nút “Tạo chủ đề mới” (xem hình dưới)
2. Đến đây, bạn sẽ cần sự đồng ý của khách hàng để có thể gửi Tin nhắn thông báo đến họ, hãy cài đặt nội dung này và gửi đến khách hàng bằng bất cứ công cụ nào của Botcake (gắn vào kịch bản chăm sóc, sử dụng “từ khóa”, v.v….). Sau khi người dùng ấn vào nút đồng ý nhận “Tin nhắn thông báo”, họ sẽ nhận được các thông báo của bạn trong tương lai.
Lưu ý: Tin nhắn thông báo chỉ được gửi với tần suất nhất định:
Hàng ngày - cho phép các doanh nghiệp gửi một tin nhắn mỗi ngày trên mỗi mã thông báo trong khoảng thời gian 6 tháng.
Hàng tuần - cho phép các doanh nghiệp gửi 1 tin nhắn trong 7 ngày cho mỗi mã thông báo trong khoảng thời gian 9 tháng.
Hàng tháng - cho phép các doanh nghiệp gửi 1 tin nhắn trong 30 ngày cho mỗi mã thông báo trong khoảng thời gian 12 tháng.
3. Khi khách hàng ấn vào nút “Nhận tin nhắn”, bạn đã có thể gửi bất cứ thông điệp nào đến khách hàng này trong khoảng thời gian phù hợp với mục “Tần suất” được cấu hình tại bước trên.