Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Kịch bản chăm sóc

Kịch bản chăm sóc là gì:

Kịch bản chăm sóc là 1 tính năng rất hữu ích trong việc chăm sóc khách hàng hàng loạt theo lộ trình được cá nhân hóa. Tức là mỗi khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn riêng biệt theo khoảng thời gian kể từ khi họ tương tác. Điều này giúp khách hàng không còn cảm thấy như bị spam như gửi tin hàng loạt nữa, tỉ lệ khách hài lòng và khả năng chốt đơn cao hơn, đặc biệt là không hề tốn quá nhiều nhân lực để chăm sóc.
Để tạo Kịch bản chăm sóc, anh/chị vào muc "Automation" > "Kịch bản chăm sóc" > "Kịch bản mới":
Anh/chị tạo tên kịch bản => bấm " Tạo mới "
Anh/chị setup thời gian và các tin nhắn để gửi cho khách hàng
Để cài đặt cấu hình kịch bản anh/chị ấn vào phần chữ gạch chân: 1. Cài đặt thời gian sau bao lâu thì gửi tin nhắn ( tính từ thời điểm khách hàng được đăng ký theo dõi kịch bản ) 2. Cho phép botcake gửi tin nhắn cho khách hàng trong khoảng thời gian đó 3. Thêm điều kiện cho kịch bản
Để tạo tin nhắn anh/chị có thể chọn " Tạo câu trả lời mới " hoặc " Chọn tin nhắn có sẵn "
Kịch bản chăm sóc cần được gắn thì mới gửi đi cho khách hàng ạ, để gắn kịch bản có 2 cách:
  1. 1.
    Có thể cài đặt tính năng tự động gắn kịch bản khi gắn tag và tự động gỡ kịch bản khi gỡ tag ở Mục Cấu hình => thẻ khách hàng (lưu ý nên bật đồng bộ tag từ Pancake qua botcake theo thời gian thực để đồng bộ tag được gắn từ Pancake qua Botcake )
2. Tạo quy luật: