BotCake
Search…
Kịch bản chăm sóc

Kịch bản chăm sóc là gì:

Kịch bản chăm sóc là 1 tính năng rất hữu ích trong việc chăm sóc khách hàng hàng loạt theo lộ trình được cá nhân hóa. Tức là mỗi khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn riêng biệt theo khoảng thời gian kể từ khi họ tương tác. Điều này giúp khách hàng không còn cảm thấy như bị spam như gửi tin hàng loạt nữa, tỉ lệ khách hài lòng và khả năng chốt đơn cao hơn, đặc biệt là không hề tốn quá nhiều nhân lực để chăm sóc.
Để tạo Kịch bản chăm sóc, bạn vào muc "Automation" > "Kịch bản chăm sóc":
Nhấn vào nút "Kịch bản mới", nhập tên kịch bản sau đó chọn "Tạo " :
Để tạo tin nhắn mới, chọn " + Tin nhắn ", bạn có thể tạo câu trả lời mới hoặc chọn tin nhắn có sẵn.
Để cài đặt cấu hình kịch bản, nhấn vào phần chữ được gạch chân:
Mục 1: cài đặt thời gian sau bao lâu thì tin nhắn sẽ gửi.
Mục 2: chỉ cho phép tin nhắn được gửi trong khoảng thời gian nào.
Mục 3: thêm điều kiện lọc cho tin nhắn.
Sau khi cài đặt xong, bấm "Lưu và cập nhật", bật nút tích xanh để kích hoạt tin nhắn.
Lưu ý: Chỉ những khách hàng đăng ký theo dõi kịch bản mới được gửi tin nhắn.
Copy link