Kịch bản chăm sóc

Kịch bản chăm sóc là gì:

Kịch bản chăm sóc là 1 tính năng rất hữu ích trong việc chăm sóc khách hàng hàng loạt theo lộ trình được cá nhân hóa. Tức là mỗi khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn riêng biệt theo khoảng thời gian kể từ khi họ tương tác. Điều này giúp khách hàng không còn cảm thấy như bị spam như gửi tin hàng loạt nữa, tỉ lệ khách hài lòng và khả năng chốt đơn cao hơn, đặc biệt là không hề tốn quá nhiều nhân lực để chăm sóc.

Để tạo Kịch bản chăm sóc, anh/chị vào muc "Automation" > "Kịch bản chăm sóc" > "Kịch bản mới":

Nhập tên kịch bản (tên để bên mình phân biệt không phải nội dung gửi cho KH) => Tạo mới

Click vào tên kịch bản vừa tạo

Click nút này

Click tiếp tục vào chữ gạch chân để setup thời gian (Thời gian này được tính từ thời điểm KH được đăng ký theo dõi kịch bản). Setup điều kiện (nếu có).

Để tạo nội dung click chuột vào ''Tạo câu trả lời mới''. Nếu có luồng sẵn rồi thì chọn ''Chọn từ danh sách đã có''

Nếu KH tương tác trong 24h chọn: Gửi trong khoảng 24 giờ Nếu KH tương tác sau 24h chọn: Gửi ngoài khoảng 24h giờ ( Lý do: tin nhắn sau bán hàng) và lưu ý nội dung gửi tránh ảnh hưởng đến page sau này - Nhập nội dung cần gửi => LƯU

Bật kích hoạt tin nhắn kịch bản lên.

Kịch bản chăm sóc cần được gắn thì mới gửi đi cho khách hàng ạ, để gắn kịch bản có 2 cách:

  1. Có thể cài đặt tính năng tự động gắn kịch bản khi gắn tag và tự động gỡ kịch bản khi gỡ tag ở Mục Cấu hình => thẻ khách hàng (lưu ý nên bật đồng bộ tag từ Pancake qua botcake theo thời gian thực để đồng bộ tag được gắn từ Pancake qua Botcake )

2. Tạo quy luật:

Để tạo quy luật anh/chị vào Automation => Quy luật => Tạo quy luật mới => Nhập tên quy luật => Tạo mới.

Ở quy luật, áp dụng khi ''Người đăng ký mới'' => Thêm hành động: Đăng ký theo dõi kịch bản (Chọn tên kịch bản đã tạo ở kịch bản chăm sóc vào) => LƯU.

Last updated