Tích hợp Instagram

Botcake cung cấp tính năng tích hợp với tài khoản kinh doanh trên Instagram

Khi kết nối với Instagram, Botcake có thể tác động để thực hiện các chức năng cơ bản như:

  • Câu hỏi thường gặp

  • Tin nhắn mặc định

  • Từ khóa

  • Bình luận

  • Kịch bản chăm sóc

  • Quy luật

Cách sử dụng các tính năng trên tương tự như cách sử dụng Botcake đối với Facebook messenger

Hướng dẫn tạo trang Fanpage trên Instagram

Mở ứng dụng Instagram và đăng nhập vào tài khoản > Vào tường trang cá nhân > Nhấn vào mục 3 gạch ngang phía trên > Chọn Cài đặt > Chọn mục Tài khoản > Chọn Chuyển sang tài khoản công việc > Chọn hạng mục tài khoản Instagram của bạn > Nhấn chọn Xong > Chọn dạng tài khoản > Bạn hoàn thành các bước hoàn thiện trang là hoàn tất.

Sau khi tạo xong tài khoản IGO trên Instagram, đăng nhập vào Botcake.io, chọn kết nối Facebook Page và chọn trang muốn sử dụng

Last updated