Menu chính

Menu chính là một cách đơn giản để cung cấp cho người đăng ký của anh/chị các tùy chọn luôn có thể truy cập, như nút trợ giúp sẽ gửi cho người dùng một tin nhắn với thông tin hữu ích hoặc liên kết đến trang web chính của anh/chị.

Menu chính của anh/chị có thể được hiển thị ở căn lề phải tùy thuộc vào cài đặt của người đăng ký của anh/chị.

Làm thế nào để cài đặt Menu Chính:

Anh/chị có thể tạo và chỉnh sửa ở mục "Automation" > "Menu chính"

Click chuột vào "+ Thêm menu chính"

Sủa tên tiêu đề và setup hành động tương ứng

Anh/chị cần lưu ý một số điều sau:

  • Menu chính chỉ chứa tối đa 20 mục và chỉ setup ở dạng phẳng ( không setup được thêm menu phụ )

  • Khách hàng click " Menu " => gửi tin nhắn mới có thể gắn hành động đi kèm

Sau khi cài đặt hoàn tất, anh/chị hay bấm "Xuất bản" và bật nút " Kích hoạt " lên

Lưu ý: Chỉ có quyền quản trị viên mới có thể thực hiện hành động này, các quyền khác chỉ có thể chỉnh sửa.

Last updated