Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Menu chính

Menu chính là một cách đơn giản để cung cấp cho người đăng ký của bạn các tùy chọn luôn có thể truy cập, như nút trợ giúp sẽ gửi cho người dùng một tin nhắn với thông tin hữu ích hoặc liên kết đến trang web chính của bạn.
Menu chính của bạn có thể được hiển thị theo hai cách trên trang của bạn, với căn lề phải và trái tùy thuộc vào cài đặt của người đăng ký của bạn.

Làm thế nào để cài đặt Menu Chính:

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa ở mục "Automation" > "Menu chính"
Bạn cần lưu ý một số điều sau:
  • Menu chính chỉ chứa tối đa 3 mục.
  • Menu phụ 2 sẽ chứa tôi đa 5 mục.
  • Chỉ có "Gửi tin nhắn" mới có thể gắn hành động đi kèm.
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn hay bật tích xanh sau đó bấm vào nút "Xuất bản".
Lưu ý: hỉ có quyền quản trị viên mới có thể thực hiện hành động này, các quyền các chỉ có thể chỉnh sửa.