BotCake
Search…
Tin nhắn mặc định
Để cài đặt tin nhắn trả lời mặc định, bạn truy cập trang quản trị botcake và chọn:
Automation -> "Tin nhắn mặc định":
Nguyên tắc hoạt động:
Với những khách hàng đã từng chat với Fanpage, nếu họ quay lại chat tiếp sẽ nhận được tin nhắn này. Bạn có thể cài đặt sau bao lâu thì gửi tin nhắn này lại một lần.
Ứng dụng của loại tin nhắn này là gì?
Tin nhắn mặc định sẽ được gửi khi chatbot không biết trả lời (Khách hàng không nhấp vào nút nào trong kịch bản bạn đưa ra). Hãy cung cấp cho khách đăng ký những nội dung mà họ có thể hỏi hoặc những tùy chọn trả lời bằng các nút bấm.
Tin nhắn mặc định cực hữu dụng với những trường hợp khách hàng tương tác vào ban đêm hoặc thời điểm nhân viên chat không trực.
Copy link