Tin nhắn mặc định

Nguyên tắc hoạt động:

Với những khách hàng đã từng nhắn tin với Fanpage, nếu họ quay lại nhắn tin tiếp sẽ nhận được tin nhắn này. Anh/chị có thể cài đặt chu kỳ sau bao lâu thì gửi tin nhắn này lại một lần.

Để cài đặt tin nhắn anh/chị vào Automation => Tin nhắn mặc định => Tạo mới:

Click chuột vào "Tạo mới'' để setup nội dung. Nếu đã tạo luồng có sẵn thì anh/chị chọn ''Chọn từ danh sách đã có''.

Click vào chỉnh sửa

Chọn: Gửi trong khoảng 24 giờ => setup nội dung cần gửi cho khách hàng => bấm " Xuất bản "

Sau khi setup nội dung anh/chị bấm kích hoạt và cài đặt sau bao lâu thì gửi tin nhắn này một lần

Tin nhắn mặc định cực hữu dụng với những trường hợp khách hàng tương tác vào ban đêm hoặc thời điểm nhân viên chat không trực.

Last updated