Hướng dẫn lấy URL Facebook

Lấy URL Facebook

Để lấy URL Facebook của hình ảnh hoặc video, hãy làm như sau:

  1. Nhấp vào hình nhỏ của ảnh hoặc video để mở chế độ xem toàn kích thước.

  2. Sao chép URL từ thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn.

URL Facebook sẽ ở định dạng cơ bản sau:

Thông tin về mẫu phương tiện cho phép bạn gửi video và ảnh đã tải lên Facebook: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/template/media/#facebook_url

Last updated