Tích hợp ChatGPT

OpenAI, thiết lập ChatGPT cho luồng tin nhắn

ChatGPT là gì

ChatGPT là mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được phát triển bới OpenAI. Công dụng chính của nó là tương tác với người dùng theo cách đàm thoại.

ChatGPT được dùng để làm gì

ChatGPT có thể phản hồi các tin nhắn của người dùng và tạo ra các phản hồi giống con người. Vì vậy ChatGPT có nhiều ứng dụng khác nhau. Trong Botcake, bạn có thể sử dụng ChatGPT để cải thiện giao tiếp giữa doanh nghiệp của mình và khách hàng. Chủ yếu bằng cách tạo ra các phản hồi có liên quan, giống con người dựa trên ý định của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

ChatGPT sử dụng câu hỏi của khách để đưa ra câu trả lời nhanh chóng và chính xác. AI sáng tạo giúp nó hiểu rõ hơn các yêu cầu của kháchh hàng và tạo ra các phản hồi phù hợp hơn.

Tạo khách hàng tiềm năng

ChatGPT thu thập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như thông tin liên hệ, sở thích. Sau đó, bạn có thể sử dụng nó để tạo các chiến dịch tiếp thị được nhằm tạo các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu

Làm sao để tích hợp ChatGPT

Thêm API Key của OpenAI

Truy cập vào trang https://platform.openai.com/account/api-keys và tạo mới secret key. Sau khi đã có API Key bạn có thể vào phần tích hợp của Botcake để tích hợp API Key.

Sau khi tích hợp ChatGPT bạn có thể cấu hình ChatGPT để trong luồng tin nhắn bạn không bị mất công cài đặt lại khi tạo block ChatGPT mới

Sau đó bạn có thể thêm block ChatGPT ở bất kỳ đâu vào luồng tin nhắn của bạn, và kết nối nó với các block khác.

  1. Mở tab Luồng tin nhắn.

  2. Tạo một luồng tin nhắn mới hoặc chọn một luồng tin nhắn hiện có

  3. Thêm block mới -> ChatGPT

Thay đổi cài đặt ChatGPT

Để thiết lập ChatGPT, bạn cần thêm câu hỏi của khách hàngcâu trả lời AI cho câu hỏi đó. Khách hàng hỏi là mục tiêu của người dùng khi nhập một yêu cầu. Nói một cách đơn giản, bạn cần tạo một cặp câu hỏi - câu trả lời.

Bạn có thể thêm nhiều cặp câu hỏi - câu trả lời, tất cả chúng sẽ được tính vào tổng số mã thông báo của bạn (tìm hiểu thêm về mã thông báo). Ba ý định được tạo theo mặc định là: Tên công ty, điện thoại của công ty, mô tả công ty. Thay đổi hoặc chỉnh sửa chúng theo bất kì cách nào mà bạn muốn. Hãy thử thêm càng nhiều thông tin về công ty của bạn càng tốt: Địa chỉ liên hệ, câu hỏi thường gặp, sản phẩm của công ty, ...

Bạn cũng có thể thêm Hướng dẫn bổ sung nếu muốn. Đây là nơi bạn dạy ChatGPT cách bạn muốn nó nói chuyện với khách hàng như nào. Ví dụ bạn có thể hướng dẫn nó nói chuyện bình thường và sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc nói chuyện trang trọng và giữ giọng điệu của công ty bạn

Làm sao để sử dụng ChatGPT trong luồng tin nhắn

  1. Bạn cần tạo 1 block phía trước block ChatGPT để lấy phản hồi từ phía khách hàng hoặc từ tiêu đề nút để cho ChatGPT trả lời

  2. Sau đó bạn sẽ sử dụng nội dung đó để cho ChatGPT trả lời. Nội dung có thể lấy từ custom field, tiêu đề nút, hoặc là bạn sẽ tự nhập tay.

  3. Thêm các cặp câu hỏi - câu trả lời hướng dẫn bổ sung (tuỳ chọn) trong cài đặt ChatGPT

  4. Tạo một custome field để lưu câu trả lời từ ChatGPT (Tuỳ chọn)

  5. Khi AI đã trả lời thành công hoặc AI không trả lời bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo

Nếu như bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tư vấn với đội ngũ hỗ trợ của Botcake chúng tôi.

Last updated