Luồng tin nhắn

Luồng tin nhắn là nơi lưu trữ tất cả các tin nhắn bạn đã tạo, cho phép bạn quản lý, xem, chỉnh sửa, sao chép, xoá...v.v

Để tạo luồng Click chuột vào "+Tạo luồng tin nhắn mới''.

Nhập tên luồng tin nhắn => Đồng ý

Chức năng của Luồng tin nhắn:

  1. Tạo thư mục chứa tin nhắn, giúp anh/chị quản lý tin nhắn hiệu quả hơn. Bằng cách bấm vào nút "Tạo thư mục mới", sau đó nhập tên thư mục

  1. Xem lại nội dung, bấm vào tên luồng tin nhắn, Botcake sẽ tự động chuyển tới trang chỉnh sửa nội dung.

  2. Sao chép nội dung. Bấm vào dấu ba chấm cuối thanh nội dung, sau đó chọn sao chép. Nội dung được sao chép sẽ tự động được dán vào thư mục "Flows".

  3. Sửa tên hoặc xoá nội dung. Bấm vào dấu ba chấm cuối thanh nội dung, chọn "Sửa tên" hoặc "Xoá nội dung".

6.Gộp tách thư mục. Bạn có thể gộp thư mục vào nhau bằng cách kéo thư mục A thả vào thư mục B. Khi đó thư mục A cùng tất cả nội dung trong đó sẽ được chứa trong thư mục B.

  1. Kéo nội dung thả vào thư mục.

  1. Sửa tên hoặc xoá thư mục. Click vào dấu ba chấm cuối ở thanh thư mục, chọn "Sửa tên" hoặc "Xoá thư mục".

Last updated