Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Luồng tin nhắn

Luồng tin nhắn là nơi lưu trữ tất cả các tin nhắn bạn đã tạo, cho phép bạn quản lý, xem, chỉnh sửa, sao chép, xoá...v.v

Tổng quan

Dưới đây là trang Luồng tin nhắn, nơi lưu trữ tẩt cả tin nhắn:
Sau đây là các tính năng của Luồng tin nhắn:
1.Tạo thư mục chứa tin nhắn, giúp bạn quản lý tin nhắn hiệu quả hơn. Bằng cách bấm vào nút "Tạo thư mục mới", sau đó nhập tên thư mục
2. Tạo nội dung mới, cho phép bạn tạo vào lưu trữ các mẫu tin nhắn dự phòng để sau này có thể sử dụng lại nhiều lần. Bấm vào nút "Tạo nội dung mới", nhập tên, sau đó chọn OK.
3.Xem lại nội dung, bấm vào thanh nội dung, botcake sẽ tự động chuyển bạn tới trang chỉnh sửa nội dung.
4.Sao chép nội dung. Bấm vào dấu ba chấm cuối thanh nội dung, sau đó chọn sao chép. Nội dung được sao chép sẽ tự động được dán vào thư mục "Flows".
5.Sửa tên hoặc xoá nội dung. Bấm vào dấu ba chấm cuối thanh nội dung, chọn "Sửa tên" hoặc "Xoá nội dung".
6.Gộp tách thư mục. Bạn có thể gộp thư mục vào nhau bằng cách kéo thư mục A thả vào thư mục B. Khi đó thư mục A cùng tất cả nội dung trong đó sẽ được chứa trong thư mục B.
Nếu bạn muốn kéo thư mục ra ngoài ,kéo giữ thư mục muốn di chuyển, thả vào thư mục bạn muốn chuyển đến.
7.Kéo nội dung thả vào thư mục.
8.Sửa tên hoặc xoá thư mục. Bấm vào dấu ba chấm cuối ở thanh thư mục, chọn "Sửat tên" hoặc "Xoá thư mục".