Chủ đề OTN

Facebook đưa ra một loại tin nhắn mới có thể giúp bạn tiếp cận với khách hàng tương tác ngoài 24h. Và có một số đặc điểm sau:

  1. Không cần gắn Tag tin nhắn.

  2. Tin nhắn có thể chứa nội dung quảng cáo.

  3. Chỉ được gửi một tin nhắn với mỗi khách đã đăng ký nhận tin nhắn này.

Botcake sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký và cài đặt tin nhắn OTN để giúp bạn tiếp cận và quảng cáo với đối tượng đã tương tác ngoài 24h:

Bạn vào Trang, chọn Fanpage sau đó bấm "Cài đặt", tích vào ô "One-Time Notification".  Bạn sẽ cần phải đồng ý với các điều khoản và sẽ được cấp quyền nếu trang đáp ứng các tiêu chí của của Facebook.

Để tạo chủ đề OTN, bạn vào phần "Cài đặt" -> "Chủ đề OTN": Bấm vào nút "Tạo chủ đề mới", điền tên chủ đề và mô tả sau đó bấm lưu.

Sau khi được cấp quyền thành công và tạo chủ để OTN, để gửi được tin nhắn OTN, bạn cần phải được khách hàng đăng ký nhận tin nhắn OTN từ trang.

Để gửi tin nhắn khách đăng ký OTN, bạn vào phần cài đặt tin nhắn, chọn "OTNR", điền tin nhắn và chọn chủ đề bạn muốn khách đăng ký.

Khách hàng khi nhận được tin nhắn và bấm vào nút "Thông báo cho chúng tôi" sẽ được đăng ký theo dõi chủ đề "Khuyến mãi 8/3", khi đó khách đã cấp quyền cho bạn gửi tin nhắn OTN.

Để gửi tin nhắn OTN, bạn vào phần "Gửi tin nhắn", tích vào ô "Tin nhắn OTN", sau đó chọn chủ đề bạn muốn.

Tất cả những khách đã đăng ký chủ đề này trước đó sẽ được nhận tin nhắn OTN.

Last updated