Từ khoá

Từ khoá là một cách tuyệt vời để tự động hoá các cuộc hội thoại và duy trì liên lạc với khách hàng của bạn !

  • Mỗi khi khách hàng nhắn tin đến page với nội dung thoả mãn Từ khoá, Botcake sẽ tự động trả lời lại và gắn hành động đi kèm.

  • Để tạo Từ khoá anh/chị vào Automation chọn Từ khoá và nhấp vào nút Tạo từ khoá mới ở góc bên phải.

Có 7 cách để tạo từ khóa, tùy theo mục đích sử dụng:

Nội dung là: Chỉ thực hiện khi khách hàng nhập chính xác nội dung từ khoá.

Nội dung có chứa: Được thực hiện khi khách hàng nhập nội dung có chứa từ hoặc bằng chính từ khoá.

Nội dung có chứa và không chứa: Được thực hiện khi nội dung đồng thời có chứa Từ khoá A và không chứa Từ khoá B.

Nội dung có chứa từ khoá: Chỉ được thực hiện khi nội dung chứa tất cả từ khoá bạn đã cài đặt.

Nội dung có chứa tất cả và không chứa: Chỉ thực hiện khi nội dung chứa tất cả từ khoá và đồng thời không chứa từ khoá.

Nội dung bắt đầu với: Thực hiện khi nội dung bắt đầu bằng từ khoá.

Nội dung có chứa và không chứa và có chứa: Chỉ thực hiện khi nội dung đồng thời chứa Từ khoá A và không chứa Từ khoá B, tiếp theo không chứa Từ khoá C.

Nội dung dán nhãn: KH gửi dán nhãn hoặc icon

Nội dung hình ảnh: KH gửi hình ảnh

Nội dung có chứa sản phẩm POS: SP được tạo ở phần mềm đơn hàng POS

Cài đặt từ khóa:

  • Anh/chị có thể cài đặt một hay nhiều từ khóa tùy theo điều kiện từ khóa anh/chị chọn

  • Mỗi khi nhập từ khóa => bấm " Enter ". Lưu ý: Từ khóa không thể là khoảng trắng hoặc giống nhau.

Sau khi bấm lưu từ khóa => cài đặt nội dung trả lời hoặc hành động đi kèm

Last updated