Vòng quay may mắn

Để tạo vòng quay may mắn, bạn vào công cụ => Vòng quay may mắn. Trước tiên anh chị Click chuột vào Thêm giải thưởng để tạo Danh sách giải thưởng trước.

Sau khi tạo danh sách giải thưởng xong => Tạo vòng quay mới

Nhập tên vòng quay => Đồng ý

Các bước cài đặt theo các bước sau:

  • Chọn ảnh nền, ảnh vòng quay, ảnh nút quay sao cho phù hợp với màn hình điện thoại.

  • Điền số lượt quay anh chị muốn, mỗi khách chỉ được quay tối đa với số lần đấy.

  • Thêm mã giải thưởng anh chị đã tạo trước đó, điền tỉ lệ tương ứng với mỗi mã tương ứng. Lưu ý: tổng % của tất cả các mã giải thưởng phải bằng 100%.

  • Anh/chị thiết lập Mã giải thưởng và Tiêu đề phù hợp với Mã tuỳ chỉnh và Mô tả giải thưởng ở phần danh sách giải thưởng.

Tiêu đề tên vòng quay mình có thể cài đặt thủ công hoặc chọn mẫu có sẵn

  • Nhập tin nhắn sau khi quay được mã giải thưởng

  • Tin nhắn sau khi kết thúc tất cả lượt quay theo nhu cầu của mình => LƯU.

Sau đó bật kích hoạt vòng quay may mắn lên.

Sau khi tạo vòng quay may mắn xong. Anh chị có thể tích hợp vòng quay may mắn vào bất kỳ tính năng nào của Botcake để gửi đi cho KH. Phần tạo nội dung => Thêm nút => Tích hợp

Last updated