Bảng điều khiển

Trang phân tích số liệu page của Botcake đó là Tổng quan:

Ở trang tổng quan Botcake, bạn sẽ thấy avatar của page, tên page và liên kết dẫn đến messenger. Tất cả đều được bố trí rất gọn gàng và dễ dàng sử dụng. Bạn có thể gửi liên kết đó đến mọi người hoặc đăng nó ở bất cứ nơi đâu để có thêm nhiều tương tác, nhiều người đăng ký hơn.

Bạn có thể phân tích số liệu thống kê người đăng ký với 3 chỉ số khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh lại khoảng thời gian theo nhu cầu của mình (1 ngày / 7 ngày / tháng...) để xem được lượt khách hàng cụ thể:

  • Lượt đăng ký: Lượt khách hàng đăng ký.

  • Lượt đăng ký thực: Lượt khách hàng đăng ký trên hệ thống.

  • Hủy đăng ký: Lượt khách hàng đăng ký trừ đi lượt đăng ký thực.

Tiếp theo là thống kê khách hàng theo giới tính và nguồn và tổng số khách hàng đã đăng ký.

Dưới đây là biểu đồ thống kê lượng tin nhắn và số bình luận đã trả lời từ Botcake. Bạn có thể chọn thời gian theo cụ thể:

Thống kê bình luận, đánh giá khách hàng và thống kê đánh giá :

Cuối cùng là thống kê thẻ hội thoại :

Last updated