Các mã lỗi thường gặp khi sử dụng Chatbot

Trong quá trình kết nối và sử dụng Botcake.io, đôi khi bạn sẽ gặp một số lỗi khiến cho bot không hoạt động. Nắm bắt được nhu cầu đó chúng tôi có đưa ra bảng mã lỗi thường gặp để giúp bạn có thể nắm được tình hình và lý do lỗi từ đó có những xử lý phù hợp để có thể vận hành kênh Botcake hiệu quả nhất.

Số thứ tựMã lỗiNguyên nhânHướng xử lý

1

(#551) Người này hiện không có mặt

- Khách hàng của bạn chặn tin nhắn của page trên Facebook. - Khách hàng chặn trang của bạn trên Facebook.

Điều hướng khách hàng bỏ chặn page, bỏ chặn tin nhắn page của bạn trên Facebook.

2

(#2022) Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này.

- Bạn chưa bấm Làm mới quyền khi gửi Broadcast hoặc Chăm sóc. - Page bạn bị chặn tính năng gửi tin nhắn.

Vào menu Cấu hình > Cấu hình chung > Làm mới. Nếu vẫn không được thì kiểm tra xem có nhận thông báo bị chặn tính năng gửi tin nhắn hay không để kháng.

3

(#10903) This user cant reply to this activity.

- Khách hàng đã chặn page của bạn trên Facebook nên bạn không thể gửi tin nhắn qua luồng comment - Không nhắn tin được do bình luận đã quá 7 ngày - phía Facebook không cho phép nhắn tin lại

Điều hướng khách hàng bỏ chặn page của bạn trên Facebook

4

(#1705) There was an error posting to this wall - undefined.

Khách hàng đã chặn page của bạn trên Facebook nên bạn không thể gửi bình luận.

Điều hướng khách hàng bỏ chặn page của bạn trên Facebook

5

(#10900) Activity already replied to

Khách hàng chưa từng nhắn tin đến page của bạn và bình luận này đã được nhắn tin phản hồi qua bình luận trên Facebook nên khi sử dụng chức năng nhắn tin qua bình luận trên kênh Facebook sẽ không gửi được tin nhắn.

Điều hướng qua comment để khách hàng tương tác trực tiếp với page, khi đó page có thể trả lời lại tin nhắn

6

(#200) Permissions error

Bot đã bị dừng nên không trả lời được, nguyên nhân bot dừng có thể do bạn đã đổi mật khẩu hoặc lâu rồi ko login vào bot hoặc có những hoạt động bất thường (checkpoint).

Vào Cài đặt > Bấm Làm mới quyền để bot hoạt động trở lại

7

(#230) Requires pages_messaging permission to manage the object - null.

Bạn bỏ quyền quản lý và truy cập cuộc trò chuyện trên Trang trong messenger nên bạn không gửi được tin nhắn đến khách hàng.

Bạn Đăng xuất khỏi kênh Facebook → Kết nối với Facebook (kết nối/đăng nhập lại) → ở màn hình hiện ra bạn chọn Chỉnh sửa cài đặt→ chọn page cần chỉnh sửa quyền → và cấp đủ quyền sử dụng đối với page của bạn.

8

Mất avatar, tên Facebook của khách hàng.

Access Token bị hết hạn

Thực hiện đăng nhập lại, sau khi đăng nhập lại, tương tác lần tiếp theo với khách hàng (khách hàng gửi tin đến, bạn gửi tin đi) sẽ cập nhật tên và avatar của khách hàng.

9

(#100) The URL provided is not whitelisted for messenger extension.

Không gửi được sản phẩm qua tin nhắn vì trong cài đặt nhắn tin nâng cao của page chưa thêm tên miền được quyền truy cập trong chế độ xem web của messenger.

Vào Cài đặt của page trên Facebook → Chọn nhắn tin nâng cao, tìm đến mục miền được đưa vào danh sách hợp lệ → Thêm tên miền: https://yourdomain.com

10

(#100) Invalid comment_id parameter.

Do khách hàng đã xóa comment nên không inbox cho comment được

Không thể khắc phục vì khách hàng đã xóa comment

11

Unsupported post request. Object with ID '2812261655522872' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation.

Do khách hàng đã xóa comment nên không trả lời comment được

Không thể khắc phục vì khách hàng đã xóa comment

12

(#1705) There was an error during posting.

Không thể like comment được vì FB bị lỗi hệ thống

Lỗi từ hệ thống FB nên phải chờ FB khắc phục

13

(#-1) Unexpected internal error.

Không thể trả lời comment được vì FB bị lỗi hệ thống

Lỗi từ hệ thống FB nên phải chờ FB khắc phục

Last updated