BotCake
Search…
Công cụ Bình luận
Công cụ này sẽ giúp bạn tự động gửi inbox phản hồi cho khách hàng theo kịch bản sẵn khi khách comment vào bài viết trên Fanpage đã cài Botcake.
Để bật chức năng tự động gửi inbox và reply qua comment, bạn vào mục "FB comments", tích vào hai nút:
 1. 1.
  Tự động reply comment khi khách hàng comment.
 2. 2.
  Tự động inbox khi khách hàng comment.
Bạn có thể chọn chỉ trả lời với khách lần đầu comment trên Fanpage.
Chú ý: Bạn cũng có thể cài đặt trả lời tự động theo từng bài viết ở mục "Bài viết" hoặc theo từ khóa ở mục Từ khóa.
Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn về tab "Bài viết", gồm 4 thành phần chính:
 1. 1.
  Trong mục này bạn có thể tìm kiếm 1 bài viết cụ thể.
 2. 2.
  Cho phép bạn lọc những bài viết theo cài .
 3. 3.
  Cài đặt mẫu câu trả lời tự động inbox từ comment cho từng bài viết.
 4. 4.
  Chọn thao tác bật/tắt trả lời tự động cho tất cả bài viết.

Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng công cụ

 • Facebook kiểm soát rất chặt chẽ cách sử dụng tính năng này. Để fanpage của bạn không bị chặn, chúng tôi đã giới hạn tốc độ phản hồi tự động mỗi phút.
 • Hãy ghi nhớ rằng do các hạn chế kỹ thuật của nền tảng Facebook, không thể theo dõi chính xác 100% số người đăng ký mới qua Facebook. Những người dùng đó vẫn sẽ được lưu vào hệ thống bình thường, nhưng trong một số trường hợp thì người dùng sẽ không thể nhận được tin nhắn Opt-In và không được ghi nhận đã đăng ký thông qua Công cụ này. Vì lý do này, bạn nên nhớ là tỉ lệ hội thoại thực có thể sẽ cao hơn con số được hiển thị.
Copy link