Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Kết nối Botcake lần đầu sử dụng

Botcake.io là công cụ chatbot phục vụ chủ đạo cho nền tảng Facebook Messenger. Với lần đầu kết nối, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng Botcake cho Messenger

Để kết nối Botcake với Messenger, quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. 1.
    Truy cập đường dẫn https://botcake.io
  2. 2.
    Click Đăng nhập tại góc trên bên trái bằng tài khoản Facebook có vai trò trên trang và chấp nhận tất cả các quyền Botcake yêu cầu.
3. Chọn đầy đủ trang cần dùng và tiếp tục vào đến bảng điều khiển
4. Ấn vào Kết nối Facebook Page
5. Chọn page mà bạn muốn kết nối.