Botcake
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Kết nối Botcake lần đầu sử dụng

Botcake.io là công cụ chatbot phục vụ chủ đạo cho nền tảng Facebook Messenger. Với lần đầu kết nối, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng Botcake cho Messenger

Để kết nối Botcake với Messenger, quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. 1.
    Truy cập đường dẫn https://Botcake.io
  2. 2.
    Click Đăng nhập tại góc trên bên trái bằng tài khoản Facebook có vai trò trên trang và chấp nhận tất cả các quyền Botcake yêu cầu.
Để kết nối page với Botcake thì Click chuột vào ''+Thêm trang mới''
  • Kết nối Fanpage Facebook => chọn Messenger => chọn page cần kết nối và bấm kích hoạt
  • Kết nối Instagram => chọn Instagram
  • Kết nối Zalo => chọn Zalo
  • Kết nối Whatsapp => chọn Whatsapp