BotCake
Search…
Kết nối Botcake lần đầu sử dụng
Botcake.io là công cụ chatbot phục vụ chủ đạo cho nền tảng Facebook Messenger. Với lần đầu kết nối, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng Botcake cho Messenger

Để kết nối Botcake với Messenger, quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. 1.
    Truy cập đường dẫn https://botcake.io
  2. 2.
    Click Đăng nhập tại góc trên bên trái
3. Đăng nhập tài khoản facebook, chấp nhận tất cả các quyền Botcake yêu cầu
4. Ấn vào Kết nối Facebook Page
5. Chọn page mà bạn muốn kết nối.
Copy link