Hướng dẫn import và phát Coupon code

Import Coupon code

- Bước 1: Tạo 1 topic coupon của bạn. Nên đặt tên dễ hiểu ví dụ như mã giảm 10%, mã giảm 50k ..

- Bước 2: Import coupon code vào chủ để coupon mà bạn đã tạo thông qua file excel

- Lưu ý: Các mã coupon là không được trùng nhau và mã coupon đã được phát rồi sẽ không được phát lại nữa

Thiết lập phát coupon code

- Khi khách nhấn vào quảng cáo hoặc bài viết thì sẽ gửi tin nhắn cho khách có nội dung cơ bản như ảnh chẳng hạn:

- Ở nút nhận mã ngay chọn block điều kiện, điều kiện sẽ là khách đã có coupnon chưa. Nếu có rồi thì là khách đã nhận coupon rồi sẽ gửi tin cho khách là đã nhận mã rồi.

- Nếu chưa có mã thì sẽ tiến hành phát mã cho khách bằng hành động thiết lập coupon (ở đây sẽ lựa chọn coupon bạn muốn phát)

- Sau khi phát mã coupon cho khách thì sẽ kiểm tra điều kiện, nếu mà khách vẫn chưa có coupon tức là hệ thống đã hết mã để phát sẽ cài đặt 1 tin thông báo là hết mã. Còn nếu khách nhận được mã coupon thì sẽ gửi tin show mã coupon cho khách

- Trên đây là luồng cài đặt cơ bản để phát coupon cho khách. Bạn có thể tùy biến cho phù hợp với nhu cầu của từng Shop hoặc thiết lập kết hợp với Mini game Quiz, Vòng quay may mắn

Xem thống kê

- Vào mục khách hàng lọc theo topic coupon và tải xuống file excel để xem thống kê chi tiết

- Vào Cấu hình => Coupon rồi chọn topic coupon để xem số lượng đã phát, chưa phát hoặc tải về file excel

Last updated