Cấu hình chung

Đây là mục đầu tiên quý khách nhìn thấy khi kết nối với Botcake. Ở menu này, quý khách có thể cài đặt các tùy chọn chung cho chatbot của mình.

Lưu ý: các chức năng trong mục này thường xuyên được update và có thể khác so với thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng update tài liệu này nhanh nhất có thể. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hotline hỗ trợ.

I. CẤU HÌNH CHUNG:

Lời chào là cách tốt nhất để giới thiệu tóm tắt sơ lược về Trang facebook của anh/chị, giới hạn trong 160 ký tự và có thể chèn các ký hiệu hình ảnh.

Lưu ý: Anh/chị có thể thêm các tham số như Họ và tên người dùng, nhưng nếu tổng thể ký tự, tính cả tham số anh/chị thêm vào vượt quá 160 ký tự, nó sẽ bị cắt bớt.

Để cấu hình Lời chào, anh/chị vào Cấu hình. Gõ nội dung của anh/chị vào khung soạn thảo ở phần Lời chào theo nhu cầu.

Và đây là những gì mà người dùng sẽ thấy khi họ truy cập trang và nhấn vào nút gửi tin nhắn:

Lời chào với nội dung hay có thể giúp anh/chị tăng tỷ lệ chuyển đổi, đừng bỏ qua bước cấu hình lại lời chào khi kết nối và Trang Facebook nhé!

Trạng thái hội thoại bên Pancake khi Bot trả lời:

Anh/chị có thể cài trạng thái hội thoại trên Pancake khi Botcake gửi tin đi thành công

Hoặc cài trạng thái hội thoại trên Pancake khi Botcake gửi tin thất bại

Thời gian làm việc

Cấu hình thời gian làm việc sẽ hoạt động với 3 tính năng : Từ khóa, Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định => Anh/chị kích hoạt lên sau đó setup thời gian theo nhu cầu thời gian hoạt động trên page => Anh/chị setup xong bấm lưu thời gian làm việc.

Anh/chị muốn khi khách hàng nhắn tin tới vào lúc page đang không hoạt động thì cài nội dung tại phần Nội dung trả lời ngoài khoảng thời gian làm việc rồi set thời gian tùy chỉnh

  • Thời gian ở đây là thời gian làm việc, Ngoài khoảng thời gian này thì Bot sẽ gửi nội dung ở phần '' Nội dung trả lời ngoài khoảng thời gian làm việc''.

Nền tảng Messenger và tiện ích Webform tích hợp trên Messenger:

1.Nền tảng Messenger:

Miền của bên thứ ba có thể truy cập trong chế độ xem Web của Messenger để sử dụng với SDK Tiện ích Messenger và cho các Plugin Messenger.

2.Webform:

Webform là biểu mẫu thu thập thông tin người dùng trong Messenger, lợi ích của nó là giúp khách hàng đăng ký thông tin nhanh chóng, và có thể xác nhận số điện thoại thông qua sms để tránh spam đơn hàng.

Chức năng này còn có thể giúp anh/chị tạo đơn hàng bên Pancake, POS rất tiện lợi nếu anh/chị có sử dụng.

Ở phần này, anh chị có thể thêm bớt một số trường cần thiết như Ghi chú, Ưu tiên ngày giao hàng, Quốc gia.

Để gắn thêm sản phẩm từ POS vào nút khi gửi tin nhắn: Chọn thêm nút -> "Mở webform trên messenger"

Chọn kho, sau đó tìm sản phẩm theo mã mẫu, tên, barcode,..... Bấm "OK" để lưu lại.

Chọn kho, sau đó tìm sản phẩm theo mã mẫu, tên, barcode,..... Bấm "OK" để lưu lại.

Tính năng "Hẹn lịch" cũng có mặt tại menu "Webform"

Tại đây, anh/chị có thể cài đặt 1 form để người dùng có thể hẹn lịch với anh/chị. Mục “Hẹn lịch” sẽ được hiển thị như 1 webform thông thường, anh/chị cũng có thể xem lại các lịch hẹn tại phần Cấu hình > Lịch hẹn

3 . Một số tuỳ chỉnh khác:

  • Đơn vị tiền tệ: Tuỳ chỉnh đơn vị tiền tệ ở mục quản lý sản phẩm hoặc Webform.

  • Bật/tắt nút Bắt đầu: Cho phép tuỳ chỉnh nút bắt đầu đối với những khách lần đầu nhắn với page.

  • Sao chép Bot: Sao chép Bot từ trang này sang trang khác, chỉ người có quyền Admin mới thực hiện được hành động này.

  • Tắt Bot: Huỷ tích hợp Botcake với trang của bạn.

Mẫu thông tin cấu trúc của Facebook

Giao thức chuyển giao

Last updated