BotCake
Search…
Messenger Ref URL
'Messenger Ref URL' cung cấp một cách dễ dàng để chuyển tiếp người dùng đến trang Messenger của bạn mà không gặp rắc rối nào. Chỉ cần chèn một URL được tạo ở bất kỳ nơi nào dễ thấy nhất, như bản tin email của bạn.
Đây là cách nó hoạt động. Trước tiên, bạn phải tạo công cụ tăng trưởng 'Messenger Ref URL' mới trong tab Công cụ. Vào Công cụ bấm vào nút 'Tạo công cụ mới'.
Sau đó chọn 'Messenger Ref URL'
Tạo tin nhắn 'Opt-in Message' bằng cách bấm vào nút 'Xem trước' hoặc bạn có thể chọn tin nhắn có sẵn bằng cách bấm vào nút 'Chọn'
Hãy lưu lại khi hoàn thành tin nhắn.
Sau đó điền vào trường 'Custom Ref parameter' trong tab 'Cài đặt' (nếu cần) và Lưu thay đổi. Tham số này cho phép bạn làm cho liên kết trông hấp dẫn hơn và xác định liên kết URL Ref của bạn trong số các liên kết khác của bạn.
Bạn có thể lưu thông tin người nhấp vào link bằng cách thêm Custom Field ở mục thêm hành động:
Sau khi Messenger Ref Url của bạn sẵn sàng, hãy thêm bất kỳ tham số tùy chỉnh nào sau - các ký hiệu sau liên kết (kết quả là, bạn sẽ có một đường link thế này: https://m.me/2243732795868672?ref={tham số}).
Bạn có thể copy đường dẫn Messenger Ref URL bằng cách bấm vào nút copy ngay phía dưới đường dẫn ở mục thiết lập. Khi bất kì ai nhấp vào đường dẫn đấy sẽ tự động chuyển sang Messenger nhắn tin với Page của bạn.
Copy link