Messenger Ref URL

'Messenger Ref URL' cung cấp một cách dễ dàng để chuyển tiếp người dùng đến trang Messenger của anh/chị mà không gặp rắc rối nào. Chỉ cần chèn một URL được tạo ở bất kỳ nơi nào dễ thấy nhất, như bản tin email của anh/chị.

Trước tiên, anh/chị phải tạo công cụ tăng trưởng ''Messenger Ref URL'' mới trong tab Công cụ. Vào Công cụ bấm vào nút ''+Tạo công cụ mới"

Chọn Messenger Ref URL

Anh/chị click vào ''Otp - in Messager''

Click vào chỉnh sửa hoặc thay thế (Nếu đã có luồng tin nhắn sẵn)

Loại nội dung: KHÁC Điền nội dung cần gửi cho KH => Lưu

Sau đó sao chép link URL gửi đi cho KH hoặc gắn lên Web

Sau khi Messenger Ref Url của anh/chị sẵn sàng, hãy thêm bất kỳ tham số tùy chỉnh nào sau - các ký hiệu sau liên kết (kết quả là, anh/chị sẽ có một đường link thế này: https://m.me/2243732795868672?ref={tham số}).

Anh/chị có thể copy đường dẫn Messenger Ref URL bằng cách bấm vào nút sao chép ngay phía dưới đường dẫn ở mục thiết lập. Khi bất kì khách hàng nhấp vào đường link đó Bot sẽ tự động chuyển sang Messenger nhắn tin với Page và gửi nội dung mà page đã setup trước đó.

Last updated