Giao thức chuyển giao

#10 (Message failed to send because another app is controlling this thread now)

GIAO THỨC CHUYỂN GIAO LÀ GÌ?

Giao thức Chuyển giao là một tính năng của Facebook và Instagram giúp kiểm soát các cuộc trò chuyện của liên hệ và chuyển quyền kiểm soát chúng giữa các ứng dụng như Botcake hoặc Pancake. Bạn chỉ cần sử dụng Chuyển giao khi có nhiều ứng dụng vì điều này giúp tránh gửi spam các liên hệ của bạn bằng tin nhắn từ các ứng dụng khác nhau. Không sử dụng nó nếu bạn chỉ có Botcake hoặc Pancake. Lưu ý rằng Chuyển giao sẽ tự động chuyển tất cả các cuộc hội thoại sang thư mục "Xong" của Hộp thư đến Trang. Vô hiệu hóa Handover để khôi phục chúng trở lại.​

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu Giao thức chuyển giao được cài đặt không chính xác, các liên hệ của bạn sẽ gặp sự cố với...

  1. Công cụ và Tin nhắn Opt-in;

  2. Nhập liệu và Trả lời tự động;

  3. Nút bấm và Trả lời nhanh;

  4. Kịch bản chăm sóc;

  5. Quy luật.

  6. Từ khoá.

Thiết lập giao thức chuyển giao chính xác nằm trên ảnh chụp màn hình bên dưới. Bạn có thể tìm thấy trong mục Cài đặt ở Botcake. Nếu bạn thấy ở đây Không có hoặc Không xác định thì Chuyển giao đã bị tắt. Bot vẫn hoạt động mà không cần nó.

Cài đặt sai trông như thế này: Nếu bạn thấy điều này, Bot không hoạt động chính xác và bạn cần tắt giao thức chuyển giao.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHẮC PHỤC?

  1. Để tắt giao thức chuyển giao, hãy đi tới Cài đặt trang FB -> Trải nghiệm Trang mới -> Nhắn tin nâng cao -> Giao thức chuyển giao -> nhấp vào Cấu hình trên Messenger hoặc Instagram, tùy thuộc vào kênh mà bạn gặp sự cố.

  2. Bấm vào một ứng dụng một lần nữa. Điều đó sẽ bỏ chọn nó và tùy chọn "Chọn" sẽ vẫn còn. Chuyển giao đã bị vô hiệu hóa.

  3. Làm mới quyền Facebook. Nền tảng Messenger có thể bất ngờ mất quyền truy cập trang khi thay đổi mật khẩu quản trị viên hoặc vì lý do nội bộ. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào với việc gửi nội dung hoặc thiết lập dịch vụ, chúng tôi khuyên bạn nên làm mới quyền.

Sau khi thực hiện các bước trên, trang có thể phản hồi các hội thoại phát sinh từ thời điểm đó trở đi. Với các hội thoại đã phát sinh trước đó, nếu trang không gửi được tin nhắn thành công, vui lòng phản hồi lại trên Facebook Business Suite. Ngoài ra, sau khi chỉnh sửa cấu hình, trang có thể sẽ mất tối đa 24h để chuyển đổi. Vì vậy, sau khi chỉnh sửa cấu hình, có thể trang sẽ chưa trả lời được hội thoại ngay.

Handover Protocol và Conversation Routing

"Định tuyến cuộc hội thoại cho phép bạn chỉ định các ứng dụng cụ thể để trả lời các tin nhắn cụ thể. Điều này giúp đảm bảo khách hàng của bạn nhìn thấy đúng thông điệp vào đúng thời điểm."

Về cơ bản, Conversation Routing là tính năng cải tiến mới của Handover Protocol, người dùng có thể cài đặt cả 2 tại mục cấu hình của trang. Tuy nhiên, khác với Handover Protocol, Conversation Routing hiện tại bắt buộc người dùng phải chọn 1 ứng dụng để quản lý trò chuyện. Điều này dẫn đến các khó khăn cho người dùng khi họ sử dụng nhiều ứng dụng bên thứ 3 để can thiệp quản lý trò chuyện trên trang.

Chi tiết về Conversation Routing: https://www.facebook.com/business/help/321478556915081

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi khuyến cáo người dùng không cài đặt bất cứ ứng dụng nào tại Handover Protocol và Conversation Routing nhằm tránh các lỗi không mong muốn cho đến khi tính năng hoạt động ổn định, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào phía Facebook!

Last updated