Danh mục sản phẩm

Tích hợp tính năng đồng hộ sản phẩm từ Pos nhằm giúp cho việc quản lý bán hàng từ cửa hàng đến các kênh online đồng thời gửi tin nhắn đính kèm sản phẩm như một cách bán hàng từ messenger . Tăng năng suất, giảm chi phí !

Để đồng bộ được sản phẩm từ Pos, trước hết bạn phải gắn vào Webform ở nút đi kèm tin nhắn. Những sản phẩm được gắn kèm sẽ tự động được lưu lại và hiển thị ở mục "Cấu hình" -> "Quản lý sản phẩm".

Click vào từng sản phẩm để xem chi tiết mẫu mã, thuộc tính,...và không thể sửa.

Sản phẩm sau khi được gắn vào nút và được gửi đi dưới dạng tin nhắn ở messenger, khi khách hàng bấm vào nút được đính kèm đó, messenger sẽ mở ra một trang hiển thị như sau:

Thông tin sản phẩm bao gồm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, thuộc tính, giá bán, ảnh đi kèm(nếu có). Ở dưới là các trường thông tin cho khách điền. Bạn có thể cài đặt các trường này ở mục "Cấu hình chung". Khách hàng sau khi điền xong form và gửi đi, đơn sẽ được tự động tạo bao gồm sản phẩm, các thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng và được tính là đơn tạo bởi hệ thống. Điều kiện là bạn phải bật tự động tạo đơn hàng Pancake, Pos.

Last updated