Botcake
Vietnamese
Search
K

Tin nhắn mở đầu

Nguyên tắt hoạt động:
Những khách hàng chưa từng nhắn tin đến Fanpage của anh/chị lần nào kể từ cài chatbot họ sẽ thấy nút "Bắt đầu" -> nếu họ bấm nút "Bắt đầu" thì sẽ nhận được nội dung anh/chị setup trong phần "Tin nhắn mở đầu".
Anh/chị có thể kiểm tra nội dung tin nhắn mở đầu ở vai trò người dùng bằng cách truy cập chính page và dùng tài khoản facebook cá nhân để kiểm tra ( nếu tài khoản cá nhân đã từng nhắn tin đến fanpage thì có thể xóa hết tin nhắn đó => sẽ thấy nút " Bắt đầu ".
Để cài đặt nội dung anh/chị vào Automation => Tin nhắn mở đầu => Tạo mới ( để setup nội dung ):
Loại nội dung " Khác " => setup nội dung cần gửi cho khách hàng => bấm " Xuất bản "
Sau khi nội dung hoàn tất anh/chị bấm " Kích hoạt " ở góc phải màn hình
Ở mục cấu hình => bật kích hoạt nút " Bắt đầu "
Những thông tin mà anh/chị có thể setup ở tin nhắn mở đầu:
  • Giới thiệu về fanpage của anh/chị.
  • Anh/chị có những khuyến mãi gì?
  • Và bất cứ thứ gì mà anh/chị nghĩ là quan trọng ( giống như giờ mở cửa, sản phẩm hot trends, hoặc cả 1 bức ảnh động mà anh/chị yêu thích,...).
Hãy nhớ rằng, bất cứ ai khi nhấn vào nút "Bắt đầu", họ sẽ nhận được Tin nhắn mở đầu từ chatbot của fanpage. Lưu ý: Anh/chị có thể tắt nút bắt đầu ở Messenger ở mục cài đặt chung.