BotCake
Search…
Tin nhắn mở đầu
Bạn có thể thiết lập tin nhắn mở đầu sau khi truy cập vào trang quản trị botcake: Chọn Automation -> "Tin nhắn mở đầu"
Với tin nhắn mở đầu, khách đăng ký sẽ hiểu hơn về mục đích Messenger bot của bạn trong khi chờ đợi.
Nguyên tắt hoạt động:
Chỉ những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn lần nào kể từ cài chatbot họ sẽ thấy nút "Bắt đầu" -> nếu họ bấm nút "Bắt đầu" thì sẽ nhận được nội dung bạn soạn trong phần "Tin nhắn mở đầu".
Kiểm tra như thế nào:
Bạn có thể kiểm tra nội dung tin nhắn ở vai trò người dùng bằng cách truy cập chính Fanpage và dùng tài khoản Facebook cá nhân để chat (xóa hết tin nhắn của tài khoản đó với Fanpage sẽ thấy nút "Bắt đầu"). Những thông tin hữu ích mà bạn nên đưa vào tin nhắn mở đầu:
  • Giới thiệu về chatbot của bạn.
  • Bạn có những khuyến mãi gì?
  • Và bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ là quan trọng ( giống như giờ mở cửa, sản phẩm hot trends, hoặc cả 1 bức ảnh động mà bạn yêu thích,...).
Hãy nhớ rằng, bất cứ ai khi nhấn vào nút "Bắt đầu", họ sẽ nhận được Tin nhắn mở đầu từ chatbot của bạn. Lưu ý: Bạn có thể tắt nút bắt đầu ở Messenger ở mục cài đặt chung.
Copy link