Tin nhắn mở đầu

Nguyên tắt hoạt động:

  • Những khách hàng chưa từng nhắn tin đến Fanpage của anh/chị lần nào kể từ cài chatbot họ sẽ thấy nút "Bắt đầu" -> nếu họ bấm nút "Bắt đầu" thì sẽ nhận được nội dung anh/chị setup trong phần "Tin nhắn mở đầu".

  • Anh/chị có thể kiểm tra nội dung tin nhắn mở đầu ở vai trò người dùng bằng cách truy cập chính page và dùng tài khoản facebook cá nhân để kiểm tra ( nếu tài khoản cá nhân đã từng nhắn tin đến fanpage thì có thể xóa hết tin nhắn đó => sẽ thấy nút " Bắt đầu ".

Để cài đặt nội dung anh/chị vào Automation => Tin nhắn mở đầu => Tạo mới. Nếu đã tạo luồng có sẵn thì anh/chị chọn ''Chọn từ danh sách đã có''.

Click chuột vào "Chỉnh sửa"

Chọn: Gửi trong khoảng 24 giờ.

  • Nhập nội dung cần gửi cho KH => Xuất bản

Bật kích hoạt tin nhắn mở đầu lên.

Những thông tin mà anh/chị có thể setup ở tin nhắn mở đầu:

  • Giới thiệu về fanpage của anh/chị.

  • Anh/chị có những khuyến mãi gì?

  • Và bất cứ thứ gì mà anh/chị nghĩ là quan trọng ( giống như giờ mở cửa, sản phẩm hot trends, hoặc cả 1 bức ảnh động mà anh/chị yêu thích,...).

Hãy nhớ rằng, bất cứ ai khi nhấn vào nút "Bắt đầu", họ sẽ nhận được Tin nhắn mở đầu từ chatbot của fanpage. Lưu ý: Anh/chị có thể tắt nút bắt đầu ở Messenger ở mục cài đặt chung.

  • Quay lại cấu hình => Bật nút bắt đầu

Last updated