Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Gửi tin nhắn

Để gửi được tin nhắn hàng loạt, thì đối tượng nhận tin nhắn của chatbot phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Đồng ý nhận tin từ chatbot: khách hàng đã từng nhắn tin đến page
  • Có trong mục "Khách hàng".
Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng ở mục " Gửi tin nhắn ":
Anh/chị vào mục " Gửi tin nhắn " nhấn vào " Gửi tin nhắn mới "
Nếu gửi tin nhắn cho khách hàng quá 24h thì anh/chị cần chọn: - Loại nội dung : Tin nhắn sau bán hàng - Nội dung gửi đi cho khách hàng không được chứa quảng cáo => bấm " tiếp theo "
Ở bước tiếp theo anh/chị cần chọn: - Loại tin nhắn: Tin nhắn không chứa quảng cáo hoặc nội dung hỗn hợp (Tin nhắn đã được gắn tag) - Có thể thêm điều kiện cho tin nhắn ở phần đối tượng => sau đó có thể bấm " gửi ngay " cho khách hàng
Theo quy định của Facebook về hoạt động gửi tin nhắn hàng loạt của các nền tảng chatbot trên toàn cầu, fanpage chỉ có thể gửi tin nhắn hàng loạt có nội dung quảng cáo, bán hàng, khuyến mãi (Thông điệp quảng cáo) tới khách hàng đã đăng ký và có tương tác trong vòng 24h.
Sau 24h kể từ lần tương tác cuối cùng của khách hàng, fanpage sẽ chỉ có thể gửi Tin nhắn không chứa quảng cáo hoặc nội dung hỗn hợp(nội dung không chứa các thông điệp quảng cáo và đã được gắn tag tin nhắn theo quy định của Facebook).
Trường hợp anh/chị không muốn gửi ngay có thể lên lịch ở thời điểm gửi => chọn thời gian cần gửi thì hệ thống cũng sẽ hỗ trợ anh/chị => bấm lên lịch.
Anh/chị có thể chọn tần suất gửi vào số lượng gửi để tránh bị report spam.
Lưu ý :
  • Tỷ lệ gửi tốt nhất là từ 3000-5000 khách hàng / page / ngày.
  • Những khách hàng tương tác trong vòng 7 ngày thì tỉ lệ gửi sẽ cao hơn các khách hàng tương tác sau 7 ngày và phụ thuộc vào Facebook có gửi thành công hay không.
Khuyến nghị: Đội ngũ Botcake không chịu trách nhiệm về việc fanpage của bạn bị tạm dừng tính năng nhắn tin, tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn khi fanpage của bạn không tuân thủ theo các quy định của Facebook về việc gửi tin nhắn trên nền tảng Messenger. Bạn có thể tham khảo quy định của Facebook tại đây.