Thẻ khách hàng

1.Cấu hình thẻ khách hàng:

  • Đồng bộ Tag từ Pancake sang Botcake theo thời gian thực.

  • Đồng bộ Pancake Tag từ Botcake sang Pancake theo thời gian thực.

  • Tự động gắn tag cho khách lần đầu tiên nhắn tin với Fanpage

Đồng bộ tag giữa Pancake là Botcake là một tính năng rất hữu ích, vừa giúp quản lý được khách hàng bên Pancake đồng thời kết hợp trả lời tự động nâng cao của Botcake ! Tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu quả chuyển đổi & tăng doanh số bán hàng.

2.Thẻ khách hàng:

Thẻ tag anh/chị tạo thẻ bên Pancake sau đó đồng bộ qua Botcake để sử dụng.

Anh/chị có thể gắn kịch bản hoặc gỡ kịch bản cho thẻ khách hàng

Việc gắn/gỡ tag kèm kịch bản vừa giúp anh/chị tiết kiệm thời gian trong việc quản lý và tự động gửi kịch bản chăm sóc khách hàng.

Last updated