Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Thẻ khách hàng

1.Cấu hình thẻ khách hàng:
  • Đồng bộ Tag từ Pancake sang Botcake theo thời gian thực.
  • Đồng bộ Pancake Tag từ Botcake sang Pancake theo thời gian thực.
  • Tự động gắn tag cho khách lần đầu tiên nhắn tin với Fanpage
Đồng bộ tag giữa Pancake là Botcake là một tính năng rất hữu ích, vừa giúp quản lý được khách hàng bên Pancake đồng thời kết hợp trả lời tự động nâng cao của Botcake ! Tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu quả chuyển đổi & tăng doanh số bán hàng.
2.Thẻ khách hàng:
Bấm vào nút "Thêm tag mới", sau đó điền tên thẻ, chọn gắn hoặc gỡ kịch bản đi kèm nếu có:
Tag kèm kịch bản sẽ được tự động gắn/gỡ kịch bản khi gắn/gỡ tag. Bạn có thể sửa hoặc xoá tag bằng cách bấm vào Icon bên phải của bảng.
Việc gắn/gỡ tag kèm kịch bản vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc quản lý và tự động gửi kịch bản chăm sóc khách hàng.