Google Site Search

The Google site search plugin allows you to display target content from your website.

Plugin tìm kiếm trang web của Google cho phép bạn hiển thị nội dung mục tiêu từ trang web của mình mà không cần phát triển API JSON hoàn chỉnh. Điều này làm cho toàn bộ quá trình tích hợp nội dung web vào chatbot của bạn dễ dàng hơn nhiều. Google cũng thu thập dữ liệu các trang web cho nội dung mới rất thường xuyên, dẫn đến cập nhật nhanh chóng nội dung bot của bạn.

Một điều chúng tôi yêu thích, đó là plugin hỗ trợ các thông số được cung cấp bởi plugin User Input. Điều này thật tuyệt khi cung cấp chức năng tìm kiếm và hiển thị cho người dùng của bạn nội dung chính xác mà họ đang tìm kiếm.

Here’s an example of what this could look like:

Đây là cách bạn thiết lập plugin tìm kiếm trang web của Google:

Sau khi vào, hãy tạo search engine nếu bạn chưa có, nếu có rồi thì thao tác tiếp như ảnh dưới để lấy engine

Quay lại Botcake rồi điền thông tin key cũng như engine ID bạn vừa lấy được để tích hợp google site searc

Last updated