Facebook Ads JSON

Quảng cáo Facebook là một công cụ tuyệt vời để thu hút khách hàng mới và giao tiếp với khách hàng hiện tại của anh/chị. Công cụ tăng trưởng Facebook Ads JSON cho phép anh/chị gửi Opt-in Message khi người dùng facebook nhấp vào quảng cáo của anh/chị. Công cụ JSON tạo mã kết nối trực tiếp quảng cáo với tin nhắn trong Botcake !

Tạo công cụ 'Facebook Ads JSON' trên Botcake

Anh chị vào công cụ => ''+ Tạo công cụ mới''

Chọn Facebook Ads Json

Anh/chị click vào ''Otp - in Messager''

Click vào chỉnh sửa hoặc thay thế (Nếu đã có luồng tin nhắn sẵn)

Chọn: Gửi trong khoảng 24 giờ - Nhập nội dung cần gửi (Nội dung cần gửi bắt buộc có ít nhất 1 nút/trả lời nhanh) => LƯU

Một vài lưu ý khi cài đặt công cụ Facebook Ads JSON:

  1. Tin nhăn đầu tiên trong Opt-in Message không được dài quá 150 ký tự.

  2. JSON doesn't support variables (ex. First Name field), Delay blocks, Buy Buttons, User Inputs and Actions in URL buttons in the first message of the Opt-In message flow.

  3. JSON không hỗ trợ thêm biến thuộc tính khách hàng(VD: {{user_full_name}}), tin nhắn delay, nhập liệu(User input) và hành động ở nút gắn mở trang web ở tin nhắn đầu tiên trong Opt-in Message.

  • Anh/chị sao chép mã Json sau đó gắn lên trình quản lý quảng cáo.

Tạo Facebook Ad ở trang Ads

Bước 1: Vào Trình Quản Lý Quảng Cáo (đường dẫn : https://www.facebook.com/adsmanager/manage). Chọn vào Tạo để tạo quảng cáo mớition'.

Bước 2: Chọn dạng quảng cáo Tin Nhắn

Bước 3: Set quảng cáo như bình thường. Đến khi bạn thấy phần cái đặt nội dung tin nhắn trong phần Thiết lập Messenger. Chọn vào Mẫu tin nhắn => chọn Tạo mới => chọn Thiết lập nâng cao => chọn vào Chỉnh sửa

Bước 4: Tiếp tục chọn vào Thiếp lập Json nâng cao => Xóa Json có sẵn => dán mã mình thiết lập ở botcake vào Bấm xem trước => nếu chạy đúng nội dung mình thiết lập thì botcake đã gắn thành công ạ.

Last updated