Botcake
Vietnamese
Search
⌃K

Update giao thức chuyển giao trên Facebook ngày 14/03/2022

Khi cửa hàng thực hiện phản hồi hội thoại của khách thì hệ thống báo lỗi không gửi được tin nhắn và hiển thị mã lỗi #10 (Message failed to send because another app is controlling this thread now)
Từ ngày 14/03/2022, phần cấu hình giao thức chuyển giao (Handover Protocol) trên Facebook vừa có cập nhật mới. Điều này khiến người dùng Botcake không thể gửi tin nhắn đến khách hàng.
Cách khắc phục:
*Lưu ý:
Sau khi thao tác các bước sau, cửa hàng sẽ phản hồi được cho các hội thoại phát sinh từ nay trở về sau. Các hội thoại đã phát sinh trước đó và vẫn gửi tin không thành công, cửa hàng vui lòng thực hiện phản hồi lại khách trên Facebook nhé.
Ngoài ra việc chỉnh sửa cấu hình này sẽ mất tối đa 24h để chuyển đổi. Nên có thể khi vừa bỏ cấu hình app sẽ vẫn chưa trả lời hội thoại được liền.
1. Vào Fanpage > Cài đặt > Nhắn tin nâng cao > Giao thức chuyển giao > Messenger receiver > Đặt cấu hình
=> Hãy đảm bảo phần này tất cả các dòng đang không chọn bất kỳ ứng dụng nào khác ( Khung hiển thị chữ “Chọn”).
2. Ngắt kết nối app Botcake: Chọn Đặt cấu hình > Tiện ích doanh nghiệp > Gỡ ứng dụng Botcake
3. Vào Botcake.io > Kết nối lại Fanpage > Hoàn tất